07.

Консултантски услуги

  • Обследване за енергийна ефективност и сертифициране на сгради съгласно Закона за енергийната ефективност;
  • Изготвяне на енергийни и финансови анализи;
  • Енергийни измервания;
  • Съдействие за получаване на финансиране на проекти за енергийна ефективност и помощ за разработване на необходимата документация за кандидатстване, както и всичко свързано с управлението им;
  • Провеждане на обучения;
  • Съвети за Енергоспестяващи дейности и решения за дома Ви.
  • Изготвяне на подробни количествено-стойностни сметки по всички специалности.