06.

Проектиране на сгради, съоръжения и инфраструктурни обекти

Изготвянето на проектна документация за всеки строеж е свързано с необходимостта от наличието на специалисти, притежаващи пълна проектантска правоспособност. САНКОНСУЛТИНГ ЕООД разполага с пълен набор от инженери по всяка необходима част, като набора от специалисти се определя индивидуално според спецификите на всеки конкретен обект. Основно това са проектанти по частите:

• Архитектура;
• Конструкции;
• Електроинсталации;
• ВиК;
• ОВК и енергийна ефективност;
• ПБ и ПУСО;
• ПБЗ;
• Други – в зависимост от спецификата на проектирания обект