Евростат – сериозен спад в емисиите на въглероден диоксид през 2020г. в ЕС

През 2020 г., годината, когато мерките за ограничаване на COVID-19 са широко въведени от държавите-членки на ЕС, емисиите на въглероден диоксид (CO2) от изгарянето на изкопаеми горива (главно петрол и петролни продукти, въглища, торф и природен газ) значително намаляват с 10% в ЕС в сравнение с предходната година, показват последните данни на Евростат. Емисиите на CO2 от използването на енергия допринасят главно за глобалното затопляне и представляват около 75% от всички емисии на парникови газове в ЕС.

Според изчисленията на Евростат емисиите са спаднали през 2020 г. във всички държави-членки на ЕС, като най-голям е спадът в Гърция (-18,7%), следван от Естония (-18,1%), Люксембург (-17,9%), Испания (-16,2%) и Дания (-14,8%). В България намалението на емисиите от използването на енергия е 13,4 на сто, показват данните.

Най-големият спад в емисиите на CO2 от използването на енергия в Гърция.

Най-ниски намаления се наблюдават в Малта (-1,0%), Унгария (-1,7%), Ирландия и Литва (и двете -2,6%).

Източник: https://3e-news.net/